Popcoalitie
29 augustus 2022

Kunsten ’92 presenteert KUNSTEN2030

KUNSTEN2030 is een visie op een nieuwe culturele en creatieve sector. Dit essay biedt een visie op een nieuwe culturele en creatieve sector en is een startpunt voor debat. Het is een bron om uit te putten en is bedoeld als een toekomstbeeld.

Het schetst een sector die het vertrouwen geniet van een overheid en die hen als partner ziet. Het zet in op een publiek dat hem ziet als rijke en onmisbare bron van inspiratie, ontspanning en zingeving. Het gaat om de relatie tussen kunstenaars, creatieven en instellingen, tussen de sector en de overheid en – niet in de laatste plaats – tussen de sector en het publiek. Die relaties moeten vanzelfsprekender, logischer en weerbaarder worden en het uitgangspunt zijn voor verdere ontwikkeling. In het essay worden zes gidsende principes voorgesteld, die kunnen worden gezien als de fundering onder het nieuwe ecosysteem.

Lees hier KUNSTEN2030.