12 april 2022

Kunsten ’92 biedt aankomende politici hulpmiddel voor cultureel beleid

Welke afspraken moeten er in uw gemeente worden gemaakt om te zorgen dat de culturele en creatieve sector wendbaar en weerbaarder kan worden? En om te zorgen dat cultuur een waardevolle bijdrage kan (blijven) leveren aan belangrijke beleidsdomeinen, zoals sociale cohesie en inclusie, gezondheid en zorg, klimaat en duurzaamheid, en de ruimtelijke opgave? Dat zijn het soort vragen waar (aanstaande) lokale politici voor staan als ze na de gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen en zich op en met de lokale cultuur en beleid gaan bemoeien.

Om hen daarbij inzicht, historie, handvatten en visie te geven, hebben Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie – voortbordurend op de New Creative Deal – een handreiking geschreven om cultuur te verankeren in de collegeakkoorden. Als inspiratie voor wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtenaren, politieke partijen, culturele instellingen en cultuurliefhebbers: welke afspraken moeten er in de gemeente worden gemaakt om te zorgen dat de culturele en creatieve sector wendbaar en weerbaarder kan worden? De handreiking is als digitale gids geschreven en is hier te lezen.