Kieskringen

Live

De kieskring live vertegenwoordigt organisaties uit verschillende hoeken van de live popmuziek en evenementenbranche. Zowel podia, festivals, organisatoren, locatieverstrekkers als leveranciers vinden hun plek binnen deze kieskring. Via beleidsbeïnvloeding bij beleidsmakers en bestuursorganen drukken wij onze stempel op het Nederlandse livecircuit. We streven naar een landelijk, goed geoutilleerde livesector van podia, festivals en evenementen waar makers zich aan het publiek binden en omgekeerd. De ‘Live’ kieskring zet zich zodanig in zodat in de sector een sterke professionele organisatie-ontwikkeling plaats kan vinden. We dragen bij aan netwerkvorming waarin kennis en informatie wordt gedeeld en uitgewisseld en tevens samenwerking wordt gestimuleerd.

Makers

De maker is in de meeste gevallen het sluitstuk in de keten, zo ook in de popmuziek. Bijvoorbeeld bij een optreden moet een popmuzikant allerlei partijen inhuren om de show te doen laten slagen. Met name in de beginjaren blijft er dan voor de artiest vaak weinig over behalve een bordje pasta met rode saus en wat mooie herinneringen. Toch is deze stap noodzakelijk voor een vruchtbare carrière in de popmuziek. Maar hoe zorg je er nou voor dat je als maker ook een stabiel leven kan opbouwen, bijvoorbeeld financieel? Dat is voor veel makers geen makkelijk te beantwoorden vraag, zeker niet na Corona.

Om het belang van makers goed op de (politieke- en beleid) agenda te krijgen, is bewustwording van en bij de makers van wezenlijk belang. Bewustwording over hoe geldstromen lopen en welke rechten je hebt. De verhalen over wurgcontracten zijn immers talloos en komen helaas nog steeds vaak voor. Ook weten makers vaak niet welke vormen van subsidie er voor hen beschikbaar zijn. Dat is begrijpelijk, want dit soort onderwerpen staan vaak ver af van de belevingswereld van menig maker. Zij willen tenslotte zoveel mogelijk cultuur maken. Dat is waar wij in beeld komen: om het leven van popmuzikanten wat aangenamer en duurzamer te maken is communicatie met alle stakeholders essentieel. De Popcoalitie probeert hier haar steentje aan bij te dragen door regelmatig met al deze partijen in gesprek te gaan en te pleiten voor een verbetering van de positie van de makers. Dit kunnen we niet alleen, maar gaat in synergie met beleidsmakers, politici en de sector. Een geruststellende gedachte hierbij is dat makers toch wel altijd door zullen gaan, omdat het maken van muziek nou eenmaal één van de prachtigste en krachtigste cultuuruitingen is die er zijn.

Exploitanten

De benaming exploitanten is wellicht een wonderlijke en minder gehoorde term binnen de Nederlandse popsector en dekt misschien ook niet geheel de lading. Want waar gaat het dan over? Het betreffen hier de organisaties, muziekbedrijven en zelfstandig opererende ondernemers die zich dagelijks sterk maken om Nederlandse artiesten, muzikanten, componisten en producers te begeleiden op weg naar een duurzame en lange termijn carrière. Succes komt doorgaans niet vanzelf; muziekmanagers, platenmaatschappijen, muziekuitgevers, maar zeker ook de collectieve beheersorganisaties en exportkantoren zijn achter de schermen onontbeerlijk voor de begeleiding, professionalisering, internationalisering en bescherming van makers binnen de (internationale) muziekindustrie. Wie in de ‘Champions League van de muziekindustrie’ wil meespelen zal moeten samenwerken met alle disciplines binnen de sector. De Popcoalitie streeft ernaar om al deze partijen te allen tijde aan tafel te houden. Dit is zeker geen gemakkelijke opgave, maar met als kerntaak de constante uitwisseling van kennis en informatie tussen alle stakeholders, heeft de Popcoalitie in de afgelopen jaren haar nut en noodzaak regelmatig bewezen en zal dit in de toekomst ook onvermoeibaar blijven doen.

Talentontwikkeling

Elke wereldster begint voor de spiegel in m/v/x/ slaapkamer. Ook die in Nederland, waar een half miljoen personen actief bezig is met het maken van popmuziek. Recreatief of in een gemengde beroepspraktijk, en een enkeling als voltijds muzikant. Zij vormen de humuslaag waaruit de inhoudelijk interessante en succesvolle acts naar voren komen. De volgende stap is de muziekschool, het jongerencentrum, het lokale poppodium, social media en het jaarlijkse festival op het dorpsplein.

Zonder talentontwikkeling aan de onderkant kan de top nooit behaald worden. Voor het ontwikkelen van talent is stimulering van onderaf nodig. Een goede fundering. Het ontwikkelen van talent verloopt volgens een aantal logische stappen: van kennismaking naar zelf leren spelen, repeteren, optreden, uitbrengen van een (digitaal) album of single en een professionele muziekcarrière. De aanwezigheid van een volledige keten is belangrijk om talentontwikkeling te faciliteren en te ondersteunen. Verdere oriëntatie, scholing en verdieping vindt plaats bij centra voor de kunsten, de muziekschool of via lessen bij particuliere docenten. Opleidingen op HBO, de conservatoria, of op MBO-niveau, zoals de Herman Brood Academie in Utrecht en de HBO Academie voor Popcultuur in Leeuwarden, zijn erg in trek met jaarlijks meer aanmeldingen dan plaatsingsmogelijkheden. De populariteit van popmuziek is goed terug te zien in de ontwikkeling van het kunstvakonderwijs. En dat geeft redenen tot optimisme voor de toekomst.

Talentontwikkeling in de popmuziek betreft alle genres en verzekert de gezamenlijke inzet van de betrokken partners voor een blijvende groei en investering in talentvolle muzikanten door activiteiten, kennis en netwerk met elkaar te verbinden. Dit alles met als resultaat een toekomstbestendige en duurzame infrastructuur voor talentontwikkeling en daarmee een dynamische popmuzieksector in Nederland.