12 april 2022

Ketentafel Freelance Popmusici van start

De bijeenkomst was een vervolg op een online panelgesprek op ESNS22 van de Popcoalitie waarin de intentie tot samenwerking op dit gebied al werd uitgesproken.

Aan de ketentafel zaten vertegenwoordigers van musici (BAM! Popauteurs, Nederlandse Toonkunstenaarsbond/Vakgroep Muziek Kunstenbond), management (Motel), booking agents (Friendly Fire), programmeurs en directie van podia en festivals (Paard, Paradiso, Patronaat, Popronde). Ze bespraken onder meer transparantie over tarieven binnen de sector en de mogelijkheden voor honorariumrichtlijnen. Ook stelden ze een agenda vast met bespreekpunten voor het komende jaar. Het streven is om in ongeveer 6 bijeenkomsten tot concrete resultaten te komen.

In november 2021 startte Platform ACCT het driejarige programma ‘Verbetering Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken’ om de totstandkoming van collectieve afspraken over betere arbeidsvoorwaarden binnen verschillende disciplines in de culturele en creatieve sector te bevorderen.