5 maart 2024

Kenniscongres Eén Overheid

Dit (werk)congres markeert het begin van een lobbytraject waarin de podiumkunst brancheverenigingen hun visie en essentiële standpunten betreft een wettelijke verankering voor een nieuw cultuurbestel willen vormgeven. Het congres biedt een platform voor diverse partijen uit de podiumkunstensector om samen te komen en na te denken over deze belangrijke, eerste stappen. De aanwezige partijen streven ernaar om aan het eind van het congres een intentieverklaring en uitvoeringsstrategie op te stellen, dat als leidraad kan dienen om uiteindelijk tot de beoogde wettelijke verankering te komen.

Eerste, besloten deel

Het eerste, besloten gedeelte van het Kenniscongres (er is ook een tweede deel met een debat, waar van aanwezigen een minder actieve rol wordt verwacht en waarvoor breder wordt uitgenodigd) omvat drie zogenaamde break out rooms (landelijke/rijksoverheid, provincies en gemeenten) waar leden van de drie brancheverenigingen in gesprek zullen gaan met experts uit de culturele sector, ambtenaren van OCW, IPO en de VNG, evenals ambtenaren van individuele gemeenten. Samen gaan we ons buigen over vraagstukken met betrekking tot verantwoordelijkheid, haalbaarheid, financiering en voortgang van een nieuw cultuurbestel vanaf 2029.

Programma, eerste, besloten deel van de dag

 • 10: 30 – 11.00 uur inloop gasten Kenniscongres Eén Overheid
 • 10: 00 – 12.15 uur plenair gedeelte (waaronder presentie Klaas Gravesteijn, directeur

Vereniging van Openbare Bibliotheken, over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

 • 12:15 – 13.00 uur lunch
 • 12:00 – 14.30 uur break out rooms

Het tweede deel van het congres is bedoeld om in gesprek te gaan met de nieuwe woordvoerders cultuur van de Tweede Kamer, gedeputeerden en wethouders over dit nieuwe cultuurbestel.

Programma tweede, openbare deel van de dag

 • Onder leiding van gesprekleider Lene Grooten vindt het gesprek plaats over de eerste ideeën die zijn gevormd ten aanzien van de wettelijke verankering voor de podiumkunstensector, zoals dat bijvoorbeeld met Bibliotheken en de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.
 • Kristel Baele (voorzitter van de Raad voor Cultuur) zal een korte toelichting geven op het advies “Toegang tot cultuur” en de kaderwet waar ook de Raad voor Cultuur voor pleit.
 • Vervolgens zullen bestuurders van verschillende overheden (Rijk, provincie en gemeente) met elkaar in gesprek gaan. En uiteraard nodigen wij ook jou van harte uit om mee te praten over dit onderwerp. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke informele afsluiting, waar ruimte is voor ontmoeting en kennismaking, onder andere met (de nieuwe) cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer.

Praktisch: Waar en hoe laat?

 • woensdag 13 maart 2024
 • TivoliVredenburg, Utrecht
 • 14:45 – 16.00 uur
 • na afloop is er een gezamenlijke informele afsluiting.

Praktisch: Hoe aanmelden?

 • Je kunt je aanmelden via de onderstaande link. Aanmelding is op volgorde van binnenkomst.  Er is maximaal plek voor 50 VNPF-deelnemers. Aanmelden moet via deze link.
 • NB: voor het eerste deel (een werksessie) zijn leden uit de G12 uitgenodigd. Indien zij ook  naar dit deel willen moeten zij zich ook apart voor het tweede deel aanmelden.