17 november 2023

Kandidaat-Kamerleden pleiten voor wettelijke verankering van cultuur tijdens cultuurdebat

Op woensdag 15 november spraken vijf (kandidaat) Tweede Kamerleden met elkaar over de culturele en creatieve sector tijdens het Collectieve Creatieve Cultuurdebat.

het verkiezingsdebat werd duidelijk dat ook op het gebied van cultuur en creativiteit er iets te kiezen valt in het stemhokje op 22 november. Hoewel alle partijen meer werk willen maken van het potentieel van de culturele en creatieve sector op onze samenleving, delen ze ook een grote zorg over de toekomst van het cultuurbeleid in Nederland. Bij het verkiezingsdebat dat in TivoliVredenburg werd georganiseerd, waren circa 400 bezoekers aanwezig.

Tijdens het Collectieve Creatieve Cultuurdebat debatteerden Jan Paternotte (D66), Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA), Hanneke Steen-Klok (CDA), Peter Kwint (SP) en Frank de Gram (PvdD) met elkaar. Pim van Strien (VVD) kon door persoonlijke omstandigheden toch niet aanwezig zijn.

Grote zorgen

Tijdens het debat gaven Paternotte en Mohandis aan ‘grote zorgen’ te hebben over het cultuurbeleid van het nieuw te vormen kabinet. “Het voelt alsof het weer het jaar 2010 is. We staan hier te praten over prachtige zaken, terwijl er misschien een sloopkogel aankomt”, aldus de nummer twee van D66. Kwint pleitte daarnaast voor een eerlijk inkomen voor makers en meer aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs.

Eensgezindheid over verankering van cultuur

Over het thema van de wettelijke verankering van cultuur voor gemeenten waren de partijen het met elkaar eens. Gedurende het debat bleek dat alle (kandidaat) Kamerleden zich daarin konden vinden. Ook waren alle aanwezige partijen voorstander van het behouden van het btw-tarief van 9%. De Partij voor de Dieren bepleitte dat cultuur een basisbehoefte is, waar een btw-tarief van 0% passend is.

Onbenut potentieel van de sector

De rode draad tijdens het verkiezingsdebat was het onderzoeksrapport ‘in de schijnwerpers’ dat is opgesteld in opdracht van de Tweede Kamer. In dit rapport zetten de onderzoekers uiteen dat de culturele en creatieve sector wezenlijk kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven, maar dat er nog sprake is van veel onbenut potentieel. In de culturele en creatieve sector zijn circa 350.000 mensen werkzaam.

Collectief

Het Collectieve Creatieve Cultuurdebat wordt als collectief door de cultuur-, erfgoed- en creatieve sector georganiseerd. Deze samenwerking bestaat uit Kunsten ’92, De Creatieve Coalitie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, European Cultural Foundation, Vereniging van Schouwburg- & Concertgebouwdirecties, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, Platform Makers, Federatie Instandhouding Monumenten, Federatie Creatieve Industrie, Kunstenbond en de Museumvereniging.

Het Collectieve Creatieve Cultuurdebat werd gemodereerd door Evelien Bouma, met een muzikaal optreden van de Nederlandstalige elektropopartiest Roos Blufpand.