20 december 2021

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Onder de extra maatregelen vallen de Noodmaatregel OverbruggingWerkgelegenheid (NOW), steun aan zelfstandigen, Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL),Belastingmaatregelen, Garantieregelen evenementen (TRSEC), aanvullende TegemoetkomingEvenementen (ATE), Coronafinancieringsregelingen, Culturele en Creatieve sectortegemoetkoming en Sport tegemoetkoming. Lees hier verder over alle extrasteunmaatregelen. Onderstaand worden twee regelenen uitgewerkt.

Culturele en creatieve sector: Door de verlenging van de beperkende maatregelen worden de culturele en creatieve sector wederom hard geraakt. Het kabinet maakt 59,5 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector ook in de maand januari te ondersteunen. Ook verlengt het kabinet de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen tot en met het tweede kwartaalvan 2022 en trekt hiervoor 25 miljoen euro extra uit.

 

Evenementen: De garantieregeling evenementen (TRSEC)en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als eenevenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldtin het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%. Het kabinet maakt de verdere voorwaarden voor deze regelingen begin 2022 bekend. Voor professionele sportwedstrijden houdt het kabinet per tak van sport en type evenement in de gaten of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is gedurende de looptijd van de corona maatregelen.