24 mei 2022

Investeringsfonds Muziek 3, Buma/Stemra

Het Ministerie van OCW heeft als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector in totaal opnieuw €10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’. Hiervan is € 1.910.000,- beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek Deel 3.

De door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen componisten, tekstschrijvers, uitgevers van muziek kunnen vanaf maandag 23 mei 2022 – 12.00 uur een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek, Deel 3.

Het doel van het Investeringsfonds Muziek 3 is om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij de creatie van nieuwe werken of te ondersteunen bij nieuwe exploitatie van al bestaande werken. Het Investeringsfonds verdeelt werkbijdragen onder tekstschrijvers, muziekuitgevers en componisten en de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht. Daarbij wordt nu ook nadrukkelijk gekeken naar jonge makers.

Meer informatie is hier te vinden.