14 april 2023

Initiatiefverslag Europees Parlement over streaming

Het Europees Parlement gaat binnenkort werken aan twee initiatiefverslagen (INI) die voor auteurs, componisten en BumaStemra van belang zijn. Een INI over “culturele diversiteit en de voorwaarden voor auteurs op de Europese muziekstreamingmarkt” en de andere over “EU-kader voor arbeidsomstandigheden van artiesten en werknemers in de culturele en creatieve sectoren”. Ze zullen de laatste handelingen van dit EP zijn, voor de Europese verkiezingen, waarmee zij nog hun stempel kunnen drukken op het Europese beleid voor een ‘eerlijkere en duurzamere’ digitale markt. De eerste INI zal voornamelijk kijken naar de streamingmarkt en de tweede zal waarschijnlijk bepalingen bevatten over buy-outkwesties.

Een INI is een stuk waarin de Commissie verzocht wordt om met een formeel wetsvoorstel te komen. Het initiatiefverslag wordt via eigen procedures door het Europees Parlement opgesteld en heeft binnen de Europese Unie niet de status van een wetgevende procedure. Het initiatiefverslag wordt wel gezien als een belangrijk politiek signaal aan de Europese Commissie dat wetgeving op een bepaald onderwerp wenselijk is.  In het kort komt een initiatiefverslag als volgt tot stand: een commissie van het Europees Parlement stelt een voorstel op over een onderwerp waar zij graag Europese wetgeving wil zien. Dat voorstel wordt samen met een resolutie aan het volledige Europees Parlement voorgelegd. Als het Europees Parlement instemt met de resolutie wordt het voorstel voorgelegd aan de Europese Commissie.

Vanuit ​​GESAC wordt er op 23 mei een eerste lobby evenement, exclusief voor GESAC leden, georganiseerd met auteurs in het Europees Parlement. Het doel van de bijeenkomst is om een gedachtewisseling tussen auteurs en leden van het Europees Parlement, over de belangrijkste zorgen en verwachtingen van makers op beide INI onderwerpen, mogelijk te maken. Zie hier ook de standpunten van GESAC m.b.t. streaming.