2 augustus 2023

Inbreng NVPI verkiezingsprogramma’s politieke partijen

Een sterke film- en muziekindustrie kan niet zonder cultureel ondernemerschap. Daarvoor is een ruimhartig cultuurbeleid nodig waarmee talent wordt ondersteund, gestimuleerd en makers plekken hebben om hun kunsten te vertonen. NVPI pleit daarom voor duurzame afspraken en een solide overheidsbeleid, en vraagt politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te hebben voor de volgende vijf punten.

1. Auteurscontractenrecht
Zorg voor betere bescherming van rechthebbenden en voor voldoende ruimte voor ondernemers om te investeren in makers en hun creaties.

2. Auteursrecht en AI
Voer beleid op het gebied van AI en auteursrecht dat steunt op de volgende principes:

  • Auteursrecht mag alleen de unieke waarde van menselijke creativiteit beschermen;
  • Partijen die AI-systemen trainen en inzetten, dienen transparant te zijn over het gebruik van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken. Voor het gebruik van bedoelde werken in AI-systemen is toestemming vereist van de rechthebbenden. Het bestaande auteurs- en naburig recht is daarvoor voldoende passend. Het beschermt en bevordert menselijke creativiteit en is een onmisbaar fundament voor investeringen daarin.

3. Auteursrecht en handhaving
Werk als overheid samen met de industrie op het gebied van handhaving en bescherming van het intellectueel eigendom.

4. Verlaagde btw-tarief voor cultuur, bioscopen in het bijzonder
Behoud het verlaagde btw-tarief voor cultuur, en voor de bioscopen in het bijzonder.

  • Een verhoging naar het algemene btw-tarief kan de sector niet met eigen middelen opvangen en zal worden doorbelast in de prijs.
  • In ruil voor het lage tarief hebben bioscopen en distributeurs met de overheid afgesproken om van elk betaald bioscoopkaartje €0,155 te investeren in de Nederlandse publieksfilm. Verhoging van het btw-tarief leidt tot minder investeringen.

5. Arbeidsmarkt
We hechten aan goede afspraken tussen makers en producenten die aan de ketentafels voor de verschillende sectoren besproken worden. We willen grensoverschrijdend gedrag in de film- en muziekindustrie tegengaan. Essentieel is een goedwerkend centraal meldpunt voor de hele creatieve en culturele sector, ondersteund door de overheid.
NVPI pleit daarom voor een snelle doorstart van Mores, al dan niet onder dezelfde naam, dat vertrouwen uitstraalt en waarbij onafhankelijkheid geborgd is.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 22 november. Op dit moment worden door alle partijen programma’s geschreven waarin ze hun plannen voor Nederland voor de komende jaren kenbaar maken. NVPI heeft bovenstaande punten daarom meegegeven aan de programmacommissies. Lees hier de volledige inbreng van NVPI.