9 februari 2024

Taskforce GO! – ‘Ik zet de Toon’ voor een veilige en inclusieve muzieksector

Een initiatief van Taskforce GO: voor een veilige en inclusieve muzieksector

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat de integriteit van een persoon schaadt of dat leidt tot een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie. Grensoverschrijdend gedrag komt in verschillende vormen voor:

  • Emotioneel grensoverschrijdend gedrag: denk daarbij aan verbale agressie, pesten, negeren of uitsluiten, vernederen, beledigen, leugens verspreiden, discriminatie.
  • Fysieke agressie: zoals mishandeling en fysiek geweld.
  • Verbaal/online seksueel grensoverschrijdend gedrag: bijvoorbeeld ongewenste seksueel getinte berichten of opmerkingen, opdringerig gedrag of aanstaren.
  • Fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag: tegen de wil in zoenen of aanraken, aanranding, verkrachting.
  • Discriminatie: het anders behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken zoals nationaliteit, huidskleur, etniciteit, gender, leeftijd, seksuele geaardheid of godsdienst.

Om dit tegen te gaan heeft Taskforce GO! een gedragscode opgesteld speciaal voor de muzieksector en bestaat het meldpunt Mores.online voor muziekprofessionals. Met de campagne ‘Ik zet de toon’ wil Taskforce GO! grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken, bewustwording over het probleem vergroten en muziekprofessionals aanspreken op hun verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Waarom is het belangrijk dat we de toon zetten?

Er is in de muziekindustrie geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. Daar moeten we samen voor zorgen. Hoe? Door je uit te spreken tegen grensoverschrijdend gedrag, zodat we een veilige en inclusieve sector creëren waarin iedereen zich thuis voelt.

Uit het onderzoek van Movisie over grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector blijkt dat het ervaren van grensoverschrijdend gedrag in veel gevallen negatieve gevolgen heeft voor het slachtoffer. Naast verschillende psychische en/of lichamelijke gevolgen heeft grensoverschrijdend gedrag voor een deel van de respondenten ook concrete gevolgen gehad voor hun carrière; ze hebben ontslag genomen of gekregen, hun contract werd niet verlengd of ze kregen geen of slechte referenties.

Ongewenst gedrag in de muziekindustrie wordt niet altijd gemeld, vaak uit angst voor de consequenties voor het slachtoffer. Een melding doen is juist wel belangrijk, het helpt om het probleem aan te pakken en te voorkomen dat anderen ook slachtoffer worden.

Spreek je uit als je iets vervelends ervaart of ziet gebeuren bij een ander. Steun het slachtoffer of bel Mores.online voor advies of contact met een vertrouwenspersoon. Als werkgever of opdrachtgever kun je actie ondernemen om een veilige werkomgeving te creëren. Zo zetten we samen de toon en maken we ook van de muzieksector een veilige plek voor iedereen.