21 januari 2024

Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie

Op 19 januari is tijdens ESNS (Eurosonic Noorderslag) het onderzoeksrapport naar grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie gepresenteerd. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Taskforce GO!, opgericht om grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie aan te pakken. Kunstenbond maakt onderdeel uit van Taskforce GO!.  

“In sterk hiërarchische situaties is het nog steeds vaak geaccepteerd gedrag om te vloeken of te schreeuwen. Hoewel 69% van de respondenten het er niet mee eens is dat dit moet kunnen, is 31% er nog niet over uit of vindt dat erbij horen.” zo laat het rapport zien. 

De Kunstenbond zet zich als vakbond actief in voor een veilige werkomgeving voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Het feit dat het rapport laat zien dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft zelf grensoverschrijdend gedrag mee te maken en dat ruim 70% het heeft zien gebeuren, toont aan dat er serieus werk aan de winkel is. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen tussen de 25 en 34 jaar oud het vaakst te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Minder dan 10 procent van alle incidenten wordt gemeld. Daarnaast komt ook duidelijk in het rapport naar voren dat het voor veel zzp’ers niet duidelijk is bij wie zij melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag, aangezien zij geen leidinggevende hebben maar enkel een opdrachtgever.  

Een cultuurverandering is, zoals in het rapport ook wordt gesteld, essentieel. Wij onderschrijven de conclusies dat er verbeterde arbeidsvoorwaarden en rechtsbescherming moet komen om het effect van macht te verminderen. Alsmede het inrichten van een betere en meer laagdrempelige manier van melden. De angst voor het effect op je verdere carrière mag geen drempel meer vormen voor melden of ingrijpen als omstander. Tot slot willen we onderstrepen dat alle acties ter voorkomen van grensoverschrijdend gedrag ook goed toegankelijk moet zijn voor zzp’ers – een groot deel van de sector werkt immers op zzp-basis.  

Wij steunen het voorstel voor het geven van trainingen over psychologische en fysieke weerbaarheid en omstanderstrainingen om mensen te activeren op een goede manier te reageren als zij getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag. In aanvulling hierop zien wij ook graag trainingen waarin mensen leren hoe om te gaan met machtsverhoudingen, woedebeheersing en grenzen.  

Naast een gedragscode voor de hele muzieksector lanceert Taskforce GO! nu ook een bewustwordingscampagne: ‘Ik zet de toon‘. Samen met een betere zichtbaarheid van het meldpunt Mores, kan dit verandering teweegbrengen in de sector. Als vakbond bieden wij daarnaast persoonlijke juridische ondersteuning bij het meemaken van grensoverschrijdend gedrag. Verder begeleiden we via onze dagelijkse helpdeskmensen bij welke stappen ze kunnen nemen na het meemaken van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast bieden we landelijk een training aan in het (h)erkennen van grenzen en het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag. Wij roepen alle werk- en opdrachtgevers in de muziekindustrie op om hun verantwoordelijkheid te nemen en actief maatregelen te nemen tegen grensoverschrijdend gedrag en agressors tot inzicht te laten komen. Op naar een veilige en respectvolle werkomgeving voor iedereen in de muziekwereld.