18 februari 2024

GEMA en SACEM: ‘Steeds meer muzikanten bezorgd over impact AI’

De Duitse en Franse organisaties voor belangenbehartiging van muziekmakers, GEMA en SACEM, hebben een rapport over muziek en AI gepubliceerd, gebaseerd op een enquête onder 15.000 leden, waaronder songwriters en uitgevers.

De markt voor AI-muziektools wordt naar verwachting meer dan tien keer zo groot in de komende vijf jaar, met een omzet van $3 miljard tegen 2028, volgens het rapport. Als gevolg daarvan loopt 27% van de muziekmakers het risico om tegen 2028 inkomsten te verliezen aan generatieve AI. Dit betekent dat, hoewel veel artiesten en songwriters al AI-tools gebruiken, ze ook meer bescherming willen.

Het rapport is gemaakt door onderzoeksbureau Goldmedia. In het rapport wordt de schatting gemaakt dat de wereldwijde markt voor generatieve AI – dus AI-modellen die inhoud genereren – momenteel ongeveer $3,7 miljard aan inkomsten genereert. Daarvan komt ongeveer 8% van muziek-AI-platforms, dus $300 miljoen. Met de geschatte vertienvoudiging tot $3 miljard tegen 2028, zullen de inkomsten uit muziek-AI over een paar jaar gelijk zijn aan 28% van al het geld dat de auteursrechtorganisaties van de muziekindustrie in 2022 hebben verzameld.

Artiesten en songwriters maken zelf ook gebruik van muziek-AI-tools. In een enquête onder 15.000 leden, waaronder songwriters en uitgevers van GEMA en SESAC, heeft 35% op de een of andere manier AI-technologie gebruikt als onderdeel van hun creatieve proces. Het gebruik van dergelijke tools verschilt naar leeftijd en genre. 51% van de respondenten onder de 35 heeft AI gebruikt, en makers van elektronische muziek gebruiken het meest waarschijnlijk AI-tools, waarbij 54% zegt dit al te hebben gedaan.

Tegelijkertijd vreest de meerderheid van de muziekmaker dat steeds geavanceerdere generatieve AI uiteindelijk een bedreiging vormt, waarbij 71% toegeeft “bang te zijn dat het gebruik van AI voor muziek ertoe kan leiden dat muziekmakers niet langer hun brood kunnen verdienen met hun werk”.

Er is ook onderzocht welke segmenten binnen de muziekindustrie het meest bedreigd worden door AI. Uit het rapport blijkt dat “bedrijven of ondernemingen die op zoek zijn naar meer generieke muziek voor hun assets of commercials in de toekomst mogelijk al tevreden zullen zijn met door AI gegenereerde muziek”. En binnen de muziekindustrie zullen artiesten en labels waarschijnlijk meer vertrouwen op AI-tools voor backing tracks en mastering. Wat impact zal gaan hebben op de werkgelegenheid voor sessiemuzikanten en studioproducenten.

De overgrote meerderheid (90%) van de ondervraagden is van mening dat toestemming moet worden gezocht en dat makers en auteursrechteigenaars financieel moeten worden gecompenseerd als hun muziek wordt gebruikt om AI te trainen. 95% is ook van mening dat AI-bedrijven moeten verklaren welke inhoud is gebruikt om hun modellen te trainen.

“De cijfers in de studie tonen aan dat de geschatte schade aanzienlijk kan zijn voor muziekmakers”, verklaart SACEM CEO Cécile Rap-Veber. Ze roept de techsector op om met de muziekindustrie samen te werken en voegt eraan toe: “We hopen een transparante en eerlijke relatie tussen makers en AI-bedrijven tot stand te brengen”.

Voor het hele rapport klik hier.