23 december 2021

Frans Timmermans geeft openingstoespraak ESNS 2022

Dankzij de Green Deal zal Europa in 2030 de CO2-uitstoot met 55% hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Op die manier zou Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent moeten worden, waarbij het niet langer bijdraagt aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Gezien de impact die bijvoorbeeld festivals en concerten hebben op reisbewegingen van mensen sluit het onderwerp van zijn speech aan op het thema van de conferentie van ESNS 2022: ‘Building Back Better Together’. De volledig digitale editie van ESNS vindt plaats van 19 – 22 januari 2022.