16 februari 2024

Fonds Podiumkunsten publiceert beleidsplan 2025 – 2028

Het Fonds Podiumkunsten investeert in de jaren 2025-2028 in podiumkunst die mensen samenbrengt, raakt en optilt. Met het beleidsplan ‘Ruimte voor beweging’ spelen ze in op de ontwikkelingen in de podiumkunstensector. Soms ontstaat beweging uit noodzaak, maar vaker uit artistieke ambities of uit een verlangen om van betekenis te zijn voor publiek en samenleving. Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt deze bewegingen voor een vitaal podiumkunstenlandschap in het hele land en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Beleidsspeerpunten 2025-2028

Voor de periode 2025-2028 kiezen ze de volgende speerpunten voor ons beleid:

  • Ze stimuleren artistieke ontwikkeling, onder andere door makers in staat te stellen een praktijk op te bouwen en meer ruimte te maken voor ontwikkeling en innovatie.
  • Ze bouwen aan professionele podiumkunsten voor iedereen en hebben oog voor een breed geschakeerd professioneel aanbod voor verschillende publieksgroepen.
  • Ze benutten de regionale kracht van organisaties en makers die in hun omgeving een anker zijn voor de professionele podiumkunsten en ze versterken het lokale/regionale ontwikkel- en productieklimaat.
  • Ze dragen bij aan de wendbaarheid van de podiumkunstensector door sectorbrede kennisdeling- en ontwikkeling te ondersteunen.
  • En ze investeren in een gezonde sector die oog heeft voor alle werkenden.

Deze speerpunten vertalen ze naar (nieuwe) regelingen en programma’s. Zo maken ze met een nieuwe ontwikkelbeurs voor mid-career makers meer ruimte voor artistieke ontwikkeling, ook voorbij de grenzen van de podiumkunsten. En met middelen voor regionale pilots kunnen ze programmatisch samenwerken met gemeenten en provincies.

In verbinding

Om hun werk goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat ze in verbinding staan met de sector. Dat is een vaste waarde en daar gaan we in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee door. Wat het Fonds doet staat nooit op zichzelf, maar is altijd gerelateerd aan de Basisinfrastructuur, de andere rijkscultuurfondsen en de rol van gemeenten en provincies.

Zo investeren ze ook in 2025-2028 in een sterk en levendig podiumkunstklimaat voor huidige en toekomstige generaties.

Download het beleidsplan 2025 – 2028 via de website van het Fonds Podiumkunsten.