6 februari 2024

Fonds Podiumkunsten: meerjarige productie- of festivalsubsidie gesloten

Het loket voor het aanvragen van een meerjarige productie- of festivalsubsidie is gesloten. Nu de aanvragen binnen zijn, breekt een nieuwe fase aan. Ze geven een korte update over de aanvragen bij het Fonds, ons subsidieproces en informeren over de vervolgstappen die het Fonds zet.

Ingediende meerjarige subsidieaanvragen 2025-2028

Er zijn bij het Fonds in totaal 376 aanvragen binnengekomen, voor de meerjarige productiesubsidie en de meerjarige festivalsubsidie samen. Voor de meerjarige festivalsubsidie ontvingen we dit keer 95 aanvragen en voor de meerjarige productiesubsidie zijn in totaal 281 aanvragen ingediend, waarvan 149 voor categorie I, 103 voor categorie II en 29 voor categorie III. 

Viktorien van Hulst, directeur-bestuurder Fonds Podiumkunsten: “Het doen van een aanvraag vraagt grote inspanning, zeker als er ook moeten worden ingediend bij verschillende overheden. Veel aanvragers hebben tot net voor de sluitingsdatum gewerkt aan hun plannen. Goed dat deze fase nu is afgerond en organisaties hun aandacht weer op andere zaken kunnen richten. En hopelijk ook ruimte hebben om even bij te komen.”

Van aanvragen naar ontvankelijkheid

Het Fonds heeft meer aanvragen ontvangen dan vier jaar geleden. Op dit moment worden deze aanvragen door het Fonds zorgvuldig beoordeeld op volledigheid. Daarnaast wordt er gekeken in hoeverre de aanvragen voldoen aan de gestelde algemene voorwaarden en instapeisen. Indien een aanvraag niet volledig is of niet voldoet aan de technische vereisten, krijgt de aanvrager de gelegenheid om de ontbrekende gegevens binnen een week aan te leveren. Aanvragers krijgen voor 1 maart bericht of hun aanvraag in behandeling wordt genomen. We zullen dan bekendmaken hoeveel aanvragen aan de adviescommissies worden voorgelegd.

Samenstelling adviescommissies in volle gang

Intussen bereiden ze de samenstelling van de verschillende adviescommissies voor (per categorie voor de meerjarige productiesubsidie en per landsdeel voor de meerjarige festivalsubsidie). Ze toetsen hierbij ook of er geen sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling. In dat geval, kan een adviseur geen zitting nemen in de commissie en wordt gezocht naar een andere kandidaat.

Wanneer brengen ze nieuws naar buiten? 

  • Voor 1 maart laten ze de aanvragers weten of hun subsidieaanvraag in behandeling wordt genomen. 
  • Begin maart communiceren ze over de aantallen in behandeling genomen subsidieaanvragen en maken we de leden van de adviescommissies bekend. 

De datum waarop de besluiten bekend worden gemaakt aan de aanvragers (uiterlijk 31 juli) is op dit moment nog niet bekend. Ze verwachten deze datum binnenkort te kunnen delen.