12 juli 2023

Fonds Podiumkunsten lanceert regeling voor muziekhuis op het gebied van pop, hiphop en dance

Vandaag opent het aanvraagloket van de nieuwe ‘Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance’. In muziekhubs werken verschillende partijen, zoals podia, festivals, producenten, boekingskantoren of labels, samen aan talentontwikkeling. Met deze regeling willen we verspreid over het land samenwerking en kennisdeling tussen partners faciliteren en kansen voor jonge professionals in de popmuziek, hiphopmuziek of dancemuziek vergroten.

Achtergrond en ontwikkeling 

In haar Meerjarenbrief 2023-2025 maakte staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) haar plannen voor investeren in nieuwe makers bekend. Het Fonds Podiumkunsten werd gevraagd te werken aan regionale muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance.

Het Fonds ontwikkelde de regeling in samenspraak met vertegenwoordigers van het veld. Een ontwikkelsessie tijdens Eurosonic Noorderslag in januari 2023 legde de basis voor de uitgangspunten. Vervolgens gingen we in gesprek met verschillende partijen uit de popmuziek, hiphopmuziek en dancemuziek.


Doel van de subsidie

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die binnen een samenwerkingsverband worden uitgevoerd en waarbij de ontwikkeling van talent centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van onderzoeks- en ontwikkelmogelijkheden, het faciliteren van optredens of het bieden van artistieke of zakelijke begeleiding.

Lokale samenwerking 

De Muziekhubs-regeling richt zich op talentontwikkeling in het hele land en het Caribisch deel van het Koninkrijk, met bijzondere aandacht voor regionale samenwerking. Aanvragen worden daarom per landsdeel beoordeeld. Per landsdeel wordt één aanvraag gehonoreerd.

Een deel van het budget wordt gereserveerd voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en wordt verdeeld op een wijze die aansluit bij de specifieke kenmerken van de pop-, hiphop- en dancesector in dat gebied.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met woensdag 13 september 2023, 23.59 uur. Meer informatie:  hier .