22 maart 2023

Follow-up ontwerpaanpak vernieuwing cultuurbestel op weg naar 2029

22 maart 2023 vond de tweede bijeenkomst plaats van de designteams die input leveren voor het advies van de Raad voor Cultuur over vernieuwing van het cultuurbestel op weg naar 2029. Dit keer kwamen de teams bijeen in de Openbare Bibliotheek aan de Neude te Utrecht. De teams gaan aan de slag om ontwerpvragen scherper te definiëren en zullen inspiratie putten uit de collectie van de bibliotheek om tot oplossingsrichtingen te komen.

Op woensdag 15 maart ging de ontwerpaanpak voor de vernieuwing van het cultuurbestel van start. De aftrap werd gedaan door Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Zij nodigde de vier designteams van in totaal zestig mensen uit om al hun creativiteit en denkkracht in te zetten om tot goede ontwerpvragen en ideeën te komen voor het cultuurbeleid van de toekomst. De teams werken volgens een aanpak gebaseerd op ‘design thinking’.

Kristel Baele: “Dit is de eerste keer dat we dit op deze manier doen. Daar hebben we voor gekozen omdat we de bestelvernieuwing samen met de mensen uit de sector zelf willen vormgeven. Ik heb hier erg naar uitgekeken en heb alle vertrouwen in dat dit mooie dingen op gaat leveren.”

De vier teams kwamen de eerste keer bijeen in de tot cultuurhotspot uitgegroeide Verkadefabriek in Den Bosch. Naast kennismaking met elkaar stond deze dag in het teken van de eerste stap van design thinking: inleving in de ervaringen van culturele makers, instellingen en diverse publieksgroepen. Vragen die hierbij aan bod kwamen waren: wat houdt hen bezig, waar hebben zij behoefte aan en waar lopen zij in de praktijk tegen aan? Deelnemers werden uitgenodigd om te putten uit hun eigen ervaringen.

De opbrengsten van de verkenning werden afgezet tegen de door de raad geformuleerde aandachtspunten voor het nieuwe bestel. Zo kwamen de deelnemers tot relevante ontwerpvragen. De komende weken gaan de teams verder aan de slag om ideeën te ontwikkelen voor mogelijke oplossingsrichtingen.

“Ik was stiekem een klein beetje bang dat het iets heel saais zou worden”, zegt deelnemer Jessy Koeiman, curator bij Kunstinstelling Melly uit Rotterdam. “Maar de dynamiek in dit programma en de mensen met wie ik aan tafel zit maken dat ik er energie van krijg.”

De vier designteams behandelen ieder een van de vier speerpunten van de raad voor het nieuw te ontwerpen cultuurbestel: verbreden, verspreiden, vitaliseren en verlichten. De teams komen in totaal vijf keer bijeen om tot bouwstenen te komen voor een nieuw cultuurbestel op weg naar 2029. Dat doen de teams voor hun eigen aandachtsgebied, maar ze kijken ook mee bij de andere teams om tot een zo integraal mogelijk beeld te komen.

De bouwstenen dienen als input voor een eind dit jaar op te leveren  advies van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Uslu. De bouwstenen worden eind mei voorgelegd aan een grote groep vertegenwoordigers uit het veld van publiek, makers, instellingen, beleidsmakers en belangenorganisaties. De Raad neemt hun reflectie op de opgeleverde bouwstenen mee als input voor het advies.