20 december 2023

Fair pay praktijkinstrumenten van zes ketentafels: vanaf nu te gebruiken!

Tien fair pay voorstellen van zes fairPACCT ketentafels zijn in consultatie geweest en op 27 november gepresenteerd aan stakeholders. De reacties waren positief, in een enkel geval heeft de input geleid tot een kleine technische wijziging. Dus vanaf nu zijn deze fair pay praktijkinstrumenten concreet te gebruiken! Dat samen met een aantal onderzoeken naar honoreringen in het werkveld en referentiekaders bestaande uit vergelijkingen met cao’s en richtlijnen in culturele en andere aanpalende sectoren.

De praktijkinstrumenten

Bij de praktijkinstrumenten gaat het om richtlijnen met tarieven en onderzoeken/producten gericht op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Er zijn of komen waar nodig aanvullend extra handreikingen of leidraden gelet op de specifieke werksituaties van bepaalde categorieën werkenden. Zie onderstaand een overzicht van de praktijkinstrumenten per ketentafel.

De praktijkinstrumenten van de ketentafels vormen een aanvulling op het landelijke onderzoek ‘Fair Pay dichterbij’ van 16 november in opdracht van Kunsten ’92 en met behulp van OCW-subsidie, waarin 2022 als peiljaar voor cao’s en andere beloningsrichtlijnen is genomen.

Veel subidieloketten met fair pay voorwaarden zijn sinds afgelopen vrijdag, 1 december, open. De fair pay praktijkinstrumenten en onderzoeken van de ketentafels kunnen hierbij geraadpleegd worden. Onderaan dit nieuwsbericht volgt meer informatie. 

etentafel Popmusici

De ketentafel Popmusici behoudt de hoogte van de fair pay gages voor optredende musici zoals opgenomen in het rapport ‘De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten’ van januari 2023. In het rapport worden vijf carrièrefases onderscheiden met elk een eigen gage-hoogte: 0/Starting up, 1/Upcoming, 2/Developing, 3/Mid-career, 4/Arrived. De daarbij ontwikkelde online Rekentool kent 11 objectieve criteria waarmee kan worden bepaald tot welke fase een artiest/act moet worden gerekend en welke gage daarbij hoort. 

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Popmusici.