12 april 2022

Extra coronasteun cultuursector

Het geld is beschikbaar voor de periode van 1 februari tot en met 8 maart. Het bedrag bestaat uit 40 miljoen euro voor de suppletieregeling. Met deze regeling kunnen  tot 85% van de tickets voor voorstellingen opgekocht worden. Op die manier kunnen deze voorstellingen ook doorgaan als er niet genoeg publiek bij de voorstelling mag zijn door de coronamaatregelen. De resterende 16,5 miljoen euro gaat naar instellingen in de BIS.

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media: “De coronacrisis blijft de culturele en creatieve sector hard raken. Naast de steun voor gesubsidieerde instellingen, is er daarom ook extra steun voor zzp’ers. Dat is hard nodig om hun kennis en kunde voor de sector te behouden. Bij de fondsen verlengen we verschillende subsidieregelingen voor makers. Ook voor zzp’ers, makers en technici in het deel van de podiumkunstensector dat niet door het Rijk wordt gesubsidieerd is er steun via de compensatieregeling bij het Fonds Podiumkunsten.”

Volgens Uslu is het hard nodig dat ZZP’ers in de culturele sector te ondersteunen, zodat ze niet in een andere sector werk vinden vanwege de slechte arbeidsperspectieven dankzij de coronamaatregelen. Uslu zegt hard te werken aan een oplossing. De vraag is of de suppletieregeling iets gaat oplossen. Veel artiesten laten al weten niet te kunnen of willen optreden voor een zaal die slechts 33% van de normale capaciteit, aangezien dit de voorstelling niet ten goede komt. Ook is de vraag hoeveel geld dat naar de instellingen in de basisinfrastructuur gaat, terecht komen bij ZZP’ers.