12 april 2022

Exportwaarde Nederlandse populaire muziek met 65% gedaald

De daling bij het onderdeel optredens was nog erger: 77%. De inkomsten uit rechten zijn in 2020 toegenomen, waardoor de uiteindelijke schade iets minder groot uitviel. De waarde die de Nederlandse muziekexport toevoegt aan de Nederlandse economie bedraagt in 2020 naar schatting ruim € 75.3 miljoen.

Het bedrag verwijst naar de opbrengsten van de exploitatie van Nederlandse muziek (Nederlands copyright) in het buitenland na aftrek van gemaakte kosten maar inclusief salarissen, winst en belasting. Van de Nederlandse muziekexport is in dit onderzoeksjaar ruim 41% afkomstig uit Rechten (auteursrecht en naburige rechten) (€ 31.1 miljoen). 15% komt uit de exploitatie van Opnamen van Nederlandse artiesten in het buitenland (€ 11.5 miljoen) en 43.3% van Optredens van Nederlandse artiesten over de grens (€ 32.6 miljoen).

De waarde van de popmuziekexport in dit onderzoek is gebaseerd op de gerealiseerde waarde van auteursrechten (openbaarmaking/uitvoeringsrechten en verveelvoudiging/mechanische rechten), naburige rechten (openbaarmaking en verveelvoudiging), artiesten royalties, producenten royalties, geluidsdragers (fysiek/digitaal), opnamen en optredens buiten Nederland.

Directeur Frank Helmink van Buma Cultuur, de organisatie die zich inzet voor Nederlandse muziek, was voorbereid op een dergelijke kaalslag: “Deze cijfers zijn natuurlijk allesbehalve verrassend. Maar ze geven wel pijnlijk aan wat de pandemie en de getroffen maatregelen hebben aangericht. Ook de cijfers van 2021 zullen dramatisch zijn. Al was er buiten Nederland al meer mogelijk. We zijn weer terug bij af. Al is het talent in Nederland nog niet verdwenen. Het lijkt me van wezenlijk belang dat na jaren van rigoureus uitzetten van de hele culturele sector, we met spoed met dit nieuwe kabinet moeten kijken wat we gezamenlijk kunnen doen om de hele sector en dan met name de acts die in het buitenland potentie hebben, weer versneld op de podia kunnen krijgen. Ik denk dat de sector na bijna twee jaar geduldig wachten wel verdiend heeft dat er nu flink in hun toekomst wordt geïnvesteerd.”

Op Radio 1 lichtte DJ/producer Joris Voorn vanmorgen toe wat de huidige coronapandemie betekent voor artiesten.