12 april 2022

Evenementorganisatoren moeten zich melden bij Testen voor Toegang

Net als vorig jaar zijn evenementorganisatoren zelf verantwoordelijk voor het correct aanmelden van hun evenement en het actueel houden van de aanmelding via  www.testenvoortoegang.nl/organisatoren. Op die manier kan Testen voor Toegang de testaanbieders beter informeren over de benodigde testcapaciteit. Hierbij is een bewijs van een vergunning of een vergunningsaanvraag nodig van de gemeente waarin het evenement plaatsvindt.

Aangezien het beleid altijd kan veranderen, vraagt SON (de organisatie achter TvT) aan alle bovengenoemde organisatoren om zich aan te melden. Dankzij het aanmeldportaal kan SON inschattingen maken van de benodigde testcapaciteit per regio per dag, nu en in de toekomst. Zo worden de testaanbieders goed geïnformeerd waar de testvraag zal zijn m.b.t. de evenementen.