30 mei 2024

Evaluatieverslag Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2023

Sinds 1 januari 2020 coördineert Platform ACCT namens de sector de verdere uitvoering en ontwikkeling van de initiatieven die voortvloeien uit de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023. De arbeidsmarkt in deze sector is constant in beweging, dus er is behoefte aan actualisering van de Arbeidsmarktagenda door én voor de sector. 

Platform ACCT voerde in de zomer van 2023 een evaluatie uit naar de lopende Arbeidsmarktagenda. Het resultaat is een evaluatieverslag dat dient als input voor de actualisering: wat is er bereikt, wat zijn blijvende vraagstukken en wat is er nodig? De geactualiseerde Arbeidsmarktagenda is in het najaar van 2024 gereed en krijgt een looptijd mee tot en met 2028. Bekijk het interactieve verslag via de website van P ACCT.