14 februari 2024

Een nationale agenda voor kunst in de gezondheidszorg

Kunst en cultuur verdienen een prominente plaats in de gezondheidszorg: het bewezen effect van kunst op de algemene gezondheid wordt in Nederland nog te weinig ingezet. Meer dan 200 onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, zorgmedewerkers, kunstenaars, docenten, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden doen deze oproep. Zij hebben gewerkt aan een breed onderzoek van Arts in Health Netherlands.

Lancering whitepaper ‘Arts in health in Nederland
Woensdag 14 februari is de whitepaper ‘Arts in health in Nederland’ aangeboden aan Christianne Mattijssen, directeur Erfgoed en Kunsten bij het ministerie van OCW, en Barbara Goezinne, directeur generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS. In de whitepaper wordt de huidige stand van zaken rond de toepassing van kunst en cultuur in de Nederlandse gezondheidszorg verkend. Er staan ook concrete initiatieven in die laten zien hoe waardevol kunst en cultuur zijn om huidige en toekomstige uitdagingen in de gezondheidzorg het hoofd te bieden. Zo wijst onderzoek bijvoorbeeld uit dat zingen in een koor of een museumbezoek niet alleen plezierig en inspirerend is, maar ook aantoonbare voordelen heeft voor de gezondheid.

Arts in health in Nederland: een nationale agenda
Ondanks deze wetenschappelijke bevindingen worden kunst en cultuur nog steeds weinig ingezet in onze gezondheidszorg. Arts in Health Netherlands pleit daarom voor het integreren van kunst en creativiteit in zorginstellingen en gemeenschappen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben Tineke Abma, hoogleraar Ouderenparticipatie en directeur van de Leyden Academy en Kirsten Krans, programmadirecteur Arts in Health Netherlands aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), het initiatief genomen tot een nationale agenda Arts in Health.

Waarom een nationale agenda? Kirsten Krans: “die agenda is nodig om het veld te versterken, bijvoorbeeld door krachten te bundelen en een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor onderzoek, onderwijs en praktijk.” Astrid Weij, directeur Kunsten ’92, is enthousiast over de whitepaper en de nationale agenda, omdat die op heldere wijze het potentieel van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector voor de zorg laat zien en handvatten biedt om concrete actie te ondernemen.

Bijeenkomst Care Through Creativity 16 februari 2024
De whitepaper wordt op vrijdag 16 februari 2024 om 13 uur in het Grand Theater in Groningen gepresenteerd en gepubliceerd tijdens de bijeenkomst Care Through Creativity, waar voorbeelden uit praktijk en onderzoek worden belicht. Ook zijn er bijdragen van internationale sprekers zoals Christopher Bailey (World Health Organization) en Kornelia Kiss (Culture Action Europe). Tjeerd van Dekken, gedeputeerde van de provincie Groningen voor kunst en cultuur alsook gezondheid, welzijn en zorg, neemt de whitepaper in ontvangst.

Lees hier meer over Arts in Health Netherlands.