Popcoalitie
31 oktober 2021

Dutch Music Export lanceert Structurele Meerjarige Regeling

Het programma biedt Nederlandse artiesten met internationale ambities en een bewezen internationale status de kans om te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategisch plan voor marktverkenning en marktverruiming in het buitenland. De Structurele Meerjarige Regeling is bedoeld voor artiesten binnen het genre popmuziek die gevestigd zijn in Nederland en artistiek-inhoudelijk actief zijn binnen de internationale recording- en live-muziekindustrie. De regeling is tot en met 29 november 2021 aan te vragen via de site van Dutch Music Export.

Aanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:
-Het werk van de artiest heeft voldoende internationale potentie (artistiek en zakelijk) vanuit een buitenlands perspectief.
-De artiest is – eventueel tezamen met de zakelijk vertegenwoordiging – financieel en operationeel voldoende in staat om in continuïteit (minimaal twee aaneengesloten jaren) producties te maken.

Het subsidiebedrag kan worden ingezet om een internationaal promotieplan te ontwikkelen en uit te voeren, over een periode van maximaal twee jaar. Deze subsidie kan bijvoorbeeld worden besteed aan de verkenning van buitenlandse markten, ontwikkeling van een marketingplan en gerichte benadering van buitenlandse programmeurs, festivals en ondersteunende partners.​ De maximale bijdrage is 50.000 euro voor twee jaar. Er kunnen maximaal drie artiesten per jaar gebruik maken van de regeling. Artiesten – eventueel middels hun vertegenwoordigers – die een rechtspersoonlijkheid hebben komen in aanmerking voor het programma. Artiesten die reeds een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (BIS) ontvangen komen niet in aanmerking.