23 december 2022

De Tournee- en promotieregeling open op 2 januari 2023

De Tournee- en promotieregeling helpt startende podiumkunstenaars bij het vergroten van hun zichtbaarheid en het opbouwen van een publiek. De regeling biedt podiumkunstenaars uit alle disciplines een financiële bijdrage voor het spelen en promoten van een tournee.

Het aanvraagloket opent op 2 januari 2023. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, zolang het budget toereikend is.

Twee bijdragen

Het subsidie bestaat uit twee bijdragen:

  • Een bijdrage voor een serie concerten of voorstellingen in Nederland, bijvoorbeeld van een popgroep, gezelschap, ensemble, bigband, singer-songwriter of dj;
  • Een aanvullende bijdrage voor marketing en promotie, bijvoorbeeld voor het maken van een trailer of perskit, het leggen van contacten of het promoten van een specifieke voorstelling in samenwerking met een podium of festival.

Aanvragen

De Tournee- en promotieregeling heeft een jaarlijks budget van 750.000 euro. Per aanvrager is er maximaal 15.000 euro beschikbaar.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Het subsidie is bedoeld voor beginnende podiumkunstenaars die minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar actief en aantoonbaar geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland. 

Het subsidie kan worden aangevraagd door:

  • Individuele podiumkunstenaars (natuurlijke personen) en eenmanszaken, vof’s of rechtspersonen die een aanvraag indienen voor zichzelf of voor een groep;
  • Gezelschappen, ensembles, bands etc. die werken via een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid (bijvoorbeeld een stichting of vereniging);
  • Vertegenwoordigers van podiumkunstenaars met volledige rechtsbevoegdheid, waaronder managementbureaus, boekingsbureaus en platenmaatschappijen.

Je kunt geen subsidieaanvraag indienen als:

  • Je een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangt;
  • Jouw instelling zich primair richt op het presenteren van podiumkunstenaanbod, bijvoorbeeld als podium of festival;
  • Je in het afgelopen jaar al tweemaal subsidie hebt ontvangen vanuit deze regeling.