27 juni 2023

Dago Houben vertrekt bij ESNS

Dago Houben vertrekt als algemeen directeur van ESNS (Eurosonic Noorderslag). Hij gaf sinds 2009 leiding aan het showcase-evenement.

In deze periode ontwikkelde ESNS zich tot een mondiaal gerespecteerd platform voor Europese popmuziek. Aan het vertrek ligt een verschil van inzicht binnen de leiding van ESNS ten grondslag over de wijze waarop een door alle betrokkenen noodzakelijk geachte organisatieontwikkeling vorm moet krijgen. Aldus het persbericht van ESNS.

“ESNS groeide onder leiding van Houben op het gebied van programmering, media aandacht, begroting, aantal speelplekken en bezoekersaantallen. Door gestage professionalisering van de organisatie is het hem gelukt de waarde van een optreden op ESNS voor de artiesten aanzienlijk te verbeteren en ook inzichtelijk te maken.

ESNS heeft door het ondernemend optreden van Houben een gezonde financiële basis gekregen. Dit onder andere via verschillende meerjarige Europese projectsubsidies, stevige partnerships en een plek in de culturele basisinfrastructuur (BIS) van het ministerie OCW. Mede dankzij Dago is ESNS goed door twee moeilijke Corona-jaren gekomen met innovatieve online versies van het evenement. Hij sluit zijn periode af met een uitverkochte live-editie in 2023.”

De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van Houben. Voorzitter Antje Diertens: “Dago was directeur sinds 2009, een zeer succesvolle periode voor ESNS waarin het is uitgegroeid tot een mondiaal gerespecteerd platform voor Europese popmuziek. Wij danken hem voor zijn inzet.”

Houben: “Met trots maar ook zeker met sentiment neem ik afscheid van een geweldig evenement en een prachtige organisatie met grote culturele relevantie. Ik dank iedereen die mij en ESNS de afgelopen jaren heeft gesteund en heeft bijgestaan. Het was een voorrecht om aan deze organisatie sturing te mogen geven.”

Op 4 juli start Frans Vreeke als interim directeur-bestuurder en tot dat moment fungeert Daniële Streep als plaatsvervangend directeur. De Raad van Toezicht start de zoektocht naar een geschikte opvolger.