12 april 2022

Cultuursector in actie voor Oekraïense burgers

De actie #♥RT FOR UKRAINE | CultureSupportsUkraine is aankomend weekend 4, 5 en 6 maart en gaat vergezeld door middel van verschillende activiteiten. De Taskforce Culturele & Creatieve Sector neemt op verzoek van velen het initiatief voor de actie #♥RT FOR UKRAINE | CultureSupportsUkraine. De aangesloten brancheverenigingen in de cultuur, waaronder de Popcoalitie, zetten de acties uit binnen hun eigen achterban. Acties zijn bijvoorbeeld benefietavonden, kunstbeoefening, cultuureducatie, amateurkunst of reguliere activiteiten waarbij aandacht wordt gevraagd voor de situatie in Oekraïne. Ook worden talloze cultuurgebouwen ’s avonds uitgelicht in blauw en geel, de kleuren van de Oekraïnse vlag.

Culturele organisaties kunnen een deel van de opbrengst van een activiteit of van een dag tijdens het aankomende weekend 4, 5 en 6 maart doneren aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties voor opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.

Organisaties die willen meedoen aan de actie, worden opgeroepen zich aan te melden bij de Taskforce op het adres info@kunsten92.nl. Meer informatie, een lijst van deelnemers en beeldmateriaal is te vinden op de website www.h-artforukraine.nl