20 januari 2023

Cultuurloket Digitall investeert in 2023 € 6,8 miljoen in digitalisering cultuursector

Het nieuwe publiek-private Cultuurloket DigitALL stelt in 2023 6,8 miljoen euro beschikbaar aan de cultuursector voor digitalisering.

Cultuurloket DigitALL is een unieke publiek-private samenwerking van Prins Bernhard Cultuurfonds, VriendenLoterij, Fonds 21, VSBfonds, VandenEnde Foundation, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Amsterdam, Stichting Zabawas en het Elise Mathilde Fonds. Het nieuwe publiek-private loket is vanaf april 2022 gestart voor een periode van drie jaar. Kijk voor meer informatie of het doen van een aanvraag op www.CultuurloketDigitALL.nl.