Popcoalitie
20 oktober 2022

Compensatie voor energiekosten cultuursector lijkt nabij

De sector is in gesprek gegaan met het kabinet om zekerheid te krijgen voor steun voor de gestegen energieprijzen. Het liefst wil men dit zonder dat de kosten daarvan volledig uit het budget van staatssecretaris Uslu moet komen. Het blijkt dat het waarschijnlijk is dat deze compensatie er gaat komen, maar dit is pas uiterlijk op 1 december bij de Najaarsnota aan de Tweede Kamer. De culturele sector heeft nog wel geprobeerd in de mkb-regeling te komen, maar uit het pakket dat minister Adriaansens van Economische Zaken (VVD) eind vorige week bekend maakte, blijkt dat dat niet is gelukt.

Tot nu toe heeft dit kabinet twee grote pakketten aangekondigd om te helpen met de sterk stijgende energiekosten: voor huishoudens en zzp’ers (pakket 1) en voor energie-intensieve mkb-bedrijven (pakket 2). En hoewel veel makers en zzp’ers uit de culturele sector nu dus wel worden geholpen, vallen culturele organisaties en instellingen onder geen van beide regelingen, net als andere (semi-)collectieve instellingen als zwembaden en verzorgingshuizen. 

De Tegemoetkoming EnergieKosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming wil de overheid het energie-intensieve mkb meer adem geven om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. Let op de formulering. De TEK is nog niet open, Je kan nog geen aanvraag doen. Bij de RVO kan je je aanmelden zodat je op de hoogte wordt gesteld. Het is echter de vraag of deze regeling iets gaat betekenen voor onze sector.

Voor wie is de TEK:
TEK is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor TEK moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Jullie organisatie voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wil je weten of jullie organisatie hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets.
  • Jullie organisatie staat ingeschreven bij het Handelsregister.
  • Jullie organisatie verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
  • Jullie organisatie is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.
    Dat is dus vermoedelijk een lastige
  • Jullie organisatie heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

  • Lees hier de Kamerbrief over de TEK
  • Lees hier de brief van de VNPF over deze kwestie
  • Lees hier de reactie van de Taskforce CCS.