29 september 2023

Coalitieakkoorden en cultuurparagrafen in de provincies

LEES HIER ALLE COALITIEAKKOORDEN 2023 – 2027 IN DE 12 PROVINCIES
LEES HIER ALLE CULTUUR- EN ERFGOEDPARAGRAFEN IN DE COALITIEAKKOORDEN

Op 15 maart 2023 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Van onze provincies wordt steeds meer verwacht. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, een veilige en schone leefomgeving, een vitaal platteland, natuurbeheer, goede regionale bereikbaarheid en een florerende regionale economie zijn grote opgaven voor elke provincie. De roep om een goede voorouder te zijn wordt steeds luider. Brede welvaart is een zwaarwegend uitgangspunt voor beleid. De aanpak van deze grote transities vraagt om een integrale visie en politieke moed.