20 december 2021

Coalitieakkoord: €170 miljoen structureel extra voor cultuur en €30 miljoen extra voor media

Het nieuwe kabinet wil o.a. de arbeidsmarktpositie van werkenden verbeteren en wil stappen zetten binnen de thema’s cultuureducatie, cultuurparticipatie, regionale spreiding en een bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Ook komt er meer aandacht voor het slavernijverleden. Tevens wordt in het coalitieakkoord  ook een (door de sector eveneens al lang bepleit) herstelplan aangekondigd, hetgeen broodnodig is om organisaties en werkenden er weer bovenop te helpen.

Belangrijk punt in het coalitieakkoord is dat het nieuwe kabinet de grote waarde voor de samenleving van de culturele en creatieve sector onderkent en dat het de sector wil betrekken bij grote maatschappelijke opgaven. Belangrijke punten:
– iedere Nederlander heeft toegang tot cultuur
– de culturele en creatieve sector wordt betrokken bij de grote maatschappelijke opgaven
– ontwikkeling van een vitale sector, weerbaar, wendbaar en met fatsoenlijke beloning