16 mei 2024

Coalitieakkoord: btw-tarief cultuur per 2026 van 9% naar 21%

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond.

Op 16 mei overhandigden de informateurs hun eindverslag en het hoofdlijnenakkoord aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. Een van de maatregelen in het akkoord het afschaffen van het verlaagde btw-tarief op culturele goederen en diensten per 2026.

In de budgettaire bijlage van het hoofdlijnenakkoord staat als bezuinigingsmaatregel onder andere: “Het afschaffen verlaagd btw-tarief culturele goederen en diensten. Het huidige lage btw-tarief voor culturele goederen en diensten wordt grotendeels afgeschaft met ingang van het jaar 2026. Het btw-tarief gaat van 9% naar 21%. Het huidige lage btw-tarief voor dagrecreatie en bioscopen blijft behouden en is uitgezonderd van de verhoging.”

  • Hier lees je de brief aan de Tweede Kamer voorzitter.
  • Hier lees je het eindverslag van de informateurs.
  • Hier lees je het hoofdlijnenakkoord.
  • Hier lees je de budgettaire bijlage van het hoofdlijnenakkoord.

Voor het laatste nieuws over de kabinetsformatie kun je terecht op: www.kabinetsformatie2023.nl