5 januari 2024

CBS publiceert nieuwe cijfers: Popmuziek ook in 2022 de belangrijkste podiumkunst

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de meest recente cijfers (2022) gepubliceerd van podiumorganisaties in Nederland waar professionele podiumkunsten worden vertoond.

In 2022 werden door het publiek in totaal 17 miljoen bezoeken gebracht aan podiumkunsten in professionele podia in Nederland. Bijna de helft (47%) hiervan waren bezoeken aan popconcerten. 

In CBS StatLine vind je tabellen met cijfers over het aantal activiteiten, bezoeken, werkgelegenheid, inkomsten en uitgaven van de podia. De cijfers over activiteiten en bezoeken zijn tevens uitgesplitst per regio en per genre.

  • Cijfers over het aantal activiteiten en bezoeken in de professionele podia in 2022 zijn hier te vinden. Download hier ook de tabel met het aantal activiteiten en bezoeken in 2022 uitgesplitst naar genre en regio.
  • Cijfers over werkgelegenheid, baten en lasten in de professionele podia in 2022 zijn hier te vinden.
  • Cijfers over de impact van de coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van de professionele podia (naar publiekscapaciteit) in 2022 zijn hier te vinden.

De door de VNPF verzamelde data van de aangesloten poppodia vanuit het Poppodium Analyse Systeem (PAS) zijn ook in de CBS Podiumkunsten statistieken meegenomen. Andere bronnen zijn de podia aangesloten bij de Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de eigen dataverzameling van het CBS bij overige professionele podia, waaronder ook stadions en evenementenhallen. Cijfers van festivals en van clubnachten zijn niet in de CBS rapportage meegenomen.