10 januari 2022

CBS: “popmuziek belangrijkste podiumkunst, grootste daling in 2020

In 2020 werden de professionele podia door de coronapandemie geconfronteerd met door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Deze maatregelen hadden een grote impact op de openstelling van de gebouwen en de zaalcapaciteit en daarmee ook op het aantal voorstellingen en concerten en bezoeken. Professionele podia hebben wel naar alternatieve manieren gezocht om podiumkunstaanbod te presenteren; bijna de helft van alle podia heeft activiteiten aangeboden via streaming. De daling van de kosten was onvoldoende om de afname van inkomsten te compenseren.

Naast de programmakosten daalden ook de personeelskosten van de professionele podia in 2020. Dat is vooral zichtbaar in de groep ingehuurde krachten. Er werden 26% minder mensen ingehuurd en het aantal uren waarvoor deze groep werd ingezet liep met 55% terug. In de culturele sector wordt bij uitstek veel gewerkt met hooggespecialiseerde freelancers en ZZP’ers. Op de site van het CBS is het volledige onderzoek te lezen, inclusief verschillende grafieken.