23 december 2022

CAO Nederlandse podia opengebroken, lonen structureel omhoog

Werkgevers in de Nederlandse Podia (VSCD) en de Kunstenbond compenseren de werknemers in de sector voor de hoge inflatie met een structurele loonsverhoging van 5%.

December 2021 kwamen partijen bij de Cao Nederlandse Podia een twee jarige cao overeen met een loonstijging van 3% in 2022 en 2,5% in 2023. Gezien de torenhoge inflatie en het bijbehorende koopkrachtverlies gingen de partijen opnieuw aan tafel en werd de cao opengebroken.

De lonen gaan structureel extra omhoog. Per 1 januari stijgen de lonen van de werknemers in de cao Nederlandse Podia met 5% in plaats van 2,5%. Dat betekent dat in de duur van deze cao de lonen 8% stijgen. Een broodnodige compensatie voor het aanzienlijke koopkrachtverlies waar werknemers in de sector mee kampen.

De VSCD neemt hiermee een belangrijke stap in de structurele verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden die het afgelopen jaar zo onder druk zijn komen te staan. In combinatie met de door de overheid reeds ingevoerde en in te voeren compenserende maatregelen (link) in 2023, zullen de negatieve gevolgen van de inflatie voor de werknemers in deze sector beperkt blijven.

De Kunstenbond vindt het een belangrijk signaal dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen om de werknemers juist in deze sector, die niet bekend staat om de hoge salarissen, tussentijds royaal te compenseren voor het opgelopen koopkrachtverlies.