15 maart 2024

BumaStemra’s uitgebreide standpunt over AI

Het afgelopen jaar is er een enorme versnelling geweest in AI-gerelateerde ontwikkelingen. De opkomst en snelle adoptie van AI-toepassingen zoals ChatGPT en de vele verschillende GenAI-muziekgeneratietechnologieën is niet onopgemerkt gebleven. De prominente rol van AI in de samenleving en in vele facetten van de creatieve industrie is snel duidelijk geworden wanneer we naar de toekomst kijken. Ondanks dat het veelbelovende nieuwe mogelijkheden biedt, is er bezorgdheid ontstaan over de bescherming van menselijke creativiteit en het huidige grootschalige ongeautoriseerde gebruik van beschermd repertoire voor het trainen van AI-toepassingen zonder enige vorm van compensatie.

In reactie op deze ontwikkelingen maakt BumaStemra gebruik van haar opt-out recht conform artikel 15o.1 Auteurswet (implementatie artikel 4 in Richtlijn (EU) 2019/790). Voortaan zullen entiteiten die zich willen bezighouden met tekst- en datamining van het repertoire van BumaStemra voor AI-ontwikkelingsdoeleinden vooraf toestemming moeten vragen aan BumaStemra. Deze maatregel beoogt een eerlijke vergoeding te garanderen voor de auteurs, componisten en muziekuitgevers die BumaStemra vertegenwoordigt.

AI-tools omvatten een breed scala aan toepassingen, waarvan er veel afhankelijk zijn van trainingsdatasets die auteursrechtelijk beschermde werken bevatten. Het gebruik van dergelijke tools roept pertinente auteursrechtelijke vragen op, in het bijzonder wanneer de trainingsdatasets auteursrechtelijk beschermde inhoud bevatten die via datamining is verkregen.

Door gebruik te maken van haar opt-out recht, probeert BumaStemra de exclusieve rechten van makers te handhaven door tekst- en dataminingactiviteiten afhankelijk te maken van voorafgaande toestemming. Als gevolg hiervan moeten entiteiten die de werken van BumaStemra gebruiken om hun databases te trainen en tekst- en dataminingactiviteiten uit te voeren, expliciet toestemming krijgen van BumaStemra, onder voorwaarden die een eerlijke vergoeding garanderen voor de auteurs, componisten en uitgevers die door BumaStemra worden vertegenwoordigd.

De beslissing van BumaStemra is niet bedoeld om de vooruitgang van kunstmatige intelligentie te belemmeren. Integendeel, het erkent het enorme potentieel van AI als creatief hulpmiddel voor muzikanten. Met deze opt-out bepaling wil BumaStemra een duurzaam en ethisch evenwicht creëren tussen de rechten van de makers en uitgevers die zij vertegenwoordigt en de ambities van de spelers in de AI-industrie.

Verzoeken voor het gebruik van door BumaStemra beheerde werken voor tekst- en dataminingdoeleinden kunnen worden gericht aan BumaStemra via online@bumastemra.nl.