23 mei 2024

BumaStemra betaalt recordbedrag uit aan muziekmakers in 2023

De jaarlijkse uitbetalingen van BumaStemra blijven stijgen.

n 2023 keerde de organisatie voor muziekauteursrecht meer dan 251 miljoen euro uit aan tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers. Deze cijfers werden vorige week gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering van BumaStemra.

De uitkering betekent een stijging van 5% ten opzichte van 2022. De groei wordt met name veroorzaakt door een stijging van de ‘live’ markt in 2023. Daarnaast zijn nieuwe en betere deals gesloten met Meta, Spotify en YouTube.

Marcel Gelauff, CEO a.i. BumaStemra: “We zijn er trots op dat onze leden ook het afgelopen jaar weer zo succesvol zijn geweest en dat we opnieuw een recordbedrag aan hen hebben kunnen uitbetalen. We doen dat met state of the art technologie waarmee we een voorloper zijn in het kunnen verwerken van de enorme hoeveelheid data van Online aanbieders van muziek. Dat systeem verwerkt nu ook internationaal muziekgebruik. Terecht vragen onze leden hun inkomen uit het muziekauteursrecht sneller, nauwkeuriger en regelmatiger te ontvangen. Ons systeem geeft daar een passend antwoord op.”

Ook heeft AI (artificiële intelligentie) steeds meer aandacht van BumaStemra. AI-tools omvatten een breed scala aan toepassingen, waarvan er veel afhankelijk zijn van trainingsdatasets die auteursrechtelijk beschermde werken bevatten. BumaStemra wil de exclusieve rechten van makers handhaven door tekst- en dataminingactiviteiten afhankelijk te maken van voorafgaande toestemming. Als gevolg hiervan moet bij het gebruik van werken van rechthebbenden van BumaStemra om databases te trainen expliciet toestemming verkregen worden van BumaStemra.

Met leden, medewerkers en in internationale samenwerkingsverbanden wordt daarnaast dagelijks gewerkt aan het zoveel mogelijk waarborgen van een eerlijke compensatie van auteurs voor hun creatieve werk bij het gebruik van AI.

Het gehele jaarverslag is terug te lezen via deze link.