9 juni 2023

Brief Taskforce CCS voor Kamerdebat over de voorjaarsnota

Op donderdag 8 juni a.s. vindt het Kamerdebat over de voorjaarsnota 2023 plaats. Ter voorbereiding op dit debat heeft de Taskforce Culturele en Creatieve Sector enkele aandachtspunten aan de Kamer meegegeven.

De ambities van de staatssecretaris – zoals beschreven in haar Meerjarenbrief ‘De Kracht van Creativiteit’ – staan onder druk, indien de vergaande voorstellen van het kabinet in de voorjaarsnota 2023 worden gerealiseerd. De voorstellen leiden tot ongerustheid en onzekerheid. Er lijkt bij de plannen geen rekening te worden gehouden met het gegeven dat de culturele en creatieve sector in het bijzonder eindelijk weer aan het opkrabbelen is na de coronapandemie.

Zo wijst de taskforce erop dat wijziging gemeente- en provinciefonds negatieve gevolgen heeft voor de culturele en creatieve sector. Daarnaast acht det taskforce – naar aanleiding van het onderzoek door het kabinet om het verlaagde btw-tarief van 9% voor cultuur te schrappen – een verhoging van het btw-tarief in strijd met toegankelijkheidsdoelstelling van cultuur van het kabinet. Tenslotte is de taskforce bezorgd over de voorgenomen bezuiniging van het kabinet op het zogenaamde STAP-budget, omdat daarmee de professionalisering van de culturele sector onder druk komt te staan. 

Lees HIER de brief van de taskforce.