23 december 2022

Brief taskforce: besteed gelden najaarsnota aan cultuur

Op 14 december 2022 debatteert de Tweede Kamer over de Najaarsnota van het kabinet. Deze nota biedt de culturele sector perspectief in financieel donkere tijden. Er is vanaf 2023 structureel geld vrijgemaakt voor maatschappelijke sectoren waaronder de cultuur, om tegemoet te komen aan de stijgende (energie)lasten. Maar zolang deze middelen niet concreet vertaald zijn door Rijk, gemeenten en provincies leeft de sector tussen hoop en vrees.  

De jaarafsluiting 2022 en begrotingen 2023 van vele culturele organisaties laten dieprode cijfers zien en de weerstandsvermogens zijn door de coronacrisis flinterdun. Prijsstijgingen, energiecrisis en de ontwrichte arbeidsmarkt leiden tot ongekende lastenstijgingen, die het culturele programma voor 2023 amputeren. Bureau Berenschot heeft in opdracht van de Taskforce culturele en creatieve sector de daadwerkelijke lastenstijging geïnventariseerd.