22 juni 2023

Brief Popcoalitie over Poppunt Gelderland

POPnl (www.popnl.nl) is het nationale samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de vier grote steden en houdt zich als vertegenwoordiger van alle popmuzikanten in Nederland bezig met provinciaal en gemeentelijk popbeleid, talentontwikkeling, onderzoek en rapportage. Poppunt Gelderland is een belangrijke partner binnen deze schakel van talentontwikkeling. Poppunt Gelderland is tevens de enige vertegenwoordiger namens de provincie Gelderland binnen ons samenwerkingsverband.

POPnl en de Popcoalitie zien Poppunt Gelderland als belangrijk kenniscentrum, waardevolle promotor van jong talent en als bindmiddel tussen lokale organisatoren en intermediair tussen afnemers en aannemers van popmuziek. Wij kennen Poppunt Gelderland als een toegankelijke organisatie met een zeer klein team gepassioneerde medewerkers; met veel kennis van zaken en die beschikt over een fijnmazig netwerk in de provincie Gelderland. Poppunt Gelderland is de enige in haar soort en juist door haar provinciale werkwijze weet dit Poppunt overstijgende en overkoepelende resultaten te behalen voor popmuzikanten en de gehele popsector in Gelderland. Met het wegvallen van financiering door de provincie Gelderland van haar Poppunt zien wij deze waardevolle schakel op provinciaal en regionaal gebied verloren gaan en dit baart ons grote zorgen.

Met het afbouwen van de financiering en de taken van Poppunt Gelderland, verdwijnt deze organisatie uit het Gelderse cultuurbestel. Dat betekent dat de jarenlange, met enthousiasme en betrokkenheid opgebouwde kennis en kunde, wordt geminimaliseerd of zelfs volledig verdwijnt. Tal van bovenlokale projecten en festivals waar talenten uit de gehele provincie aan meedoen en waar de provincie en de gemeenten veelal gezamenlijk een financiële bijdrage aan leveren zullen noodgedwongen ophouden te bestaan. Ook buiten de provincie Gelderland vervult Poppunt Gelderland al jarenlang een cruciale rol. Als aanjager van samenwerkingsverbanden met andere provincies (zie het Convenant Talentontwikkeling Oost-Nederland of een initiatief als Sonar) en als inspirator van andere provinciale poporganisaties. Poppunt Gelderland heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van het land door de gedrevenheid en het kwalitatief hoogstaande niveau van al haar diensten en projecten voor muzikanten, podia, festivals en gemeenten.

Juist door de gezamenlijke investering van provincie, gemeenten en fondsen wordt er met weinig geld ontzettend veel bereikt, zowel kwalitatief als kwantitatief; het aantal mensen dat in staat wordt gesteld in contact te komen met popcultuur is enorm. Door gezamenlijk te investeren in cultuurparticipatie en talentontwikkeling ontstaat meerwaarde die zorgt voor kwalitatief hoogstaande voorzieningen en producties.

Wij vragen u Poppunt Gelderland in staat te stellen haar waardevolle functie, die tot uiting komt in maatgerichte ondersteuning en inspirerende projecten de komende jaren blijvend te continueren. Dat straalt af op de gehele provincie Gelderland, een provincie die tot dusverre in het hele land juist gezien wordt als een warm pleitbezorger en supporter van popmuziek en popcultuur.

Namens stichting POPnl en De Popcoalitie,