Popcoalitie
26 juni 2019

Brief Muziekcoalities aan de Tweede Kamer

Van:     de Klassieke Muziekcoalitie, de Jazz, Wereld & Contemporary Coalitie, de Popcoalitie
Aan:     de Tweede Kamer

Datum:     16 november 2018


Geachte leden van de Tweede Kamer,

In de discussie in de kunstensector over de wenselijkheid van nieuwe sectorinstituten stellen wij u graag voor aan onze brede Muziekcoalitie. Daarin werken de Popcoalitie, de Klassieke Muziekcoalitie en de Jazz, World & Contemporary Coalitie samen.

De coalities hebben gemeen dat ze het totale veld bestrijken met daarin alle genres, van gesubsidieerde tot private partijen, groot tot klein, individuele musici tot landelijke instituties, professionals en amateurs. Samen vertegenwoordigen we vrijwel het totale maatschappelijke muziekveld.

Wij willen af van het onderlinge geharrewar en concentreren ons op het afstemmen en versterken van onze artistieke en maatschappelijke rol. Dat dit ons gelukt is, komt omdat de nood hoog is.

De wens om uitdagingen waarvoor de sector staat gezamenlijk aan te pakken is groot. Het gaat om publieksbereik, diversiteit, inclusiviteit, participatie, educatie, talentontwikkeling, professionalisering, governance, fair practice, nieuwe muziek, erfgoed, innovatie, collectieve promotie, export etc. etc.
Wij staan klaar om daarin in gezamenlijkheid grote stappen te zetten.

Recentelijk heeft een aantal ondersteuningsinstituten in de kunstsector aangegeven géén heil te zien in nieuwe sectorinstituten, met als argument dat zij het hele veld al bedienen. De muziekcoalities constateren echter dat dit voor het muziekveld (in aantallen bezoekers, professionals en beoefenaars toch de grootste sector) níet opgaat. De infrastructurele ondersteuning van de muzieksector is juist een problematische witte vlek.

Onze oproep is: Heb oog voor de  noden in de muzieksector. Het gaat ons niet om een nieuw sectorinstituut, maar maak gebruik van de kans die er ligt met een verenigd muziekveld, en denk met ons samen na hoe versterking en ondersteuning van de sector het beste te regelen is. Niet alleen vóór, maar mét en misschien ook dóór de muziekwereld zelf. Dat is niet alleen efficiënt, maar vooral ook effectief.

De bal ligt voor open doel.
We hopen van u te horen!

Hartelijke groet van de

Klassieke MuziekCoalitie (Gabriël Oostvogel, vz; Michaël Nieuwenhuizen, secr)
Jazz, World & Contemporary Coalitie (Alexander Beets, vz; Anita Verheggen, secr)
Popcoalitie (Jan van der Plas, vz: Berend Schans, secr)

Samenstelling Muziekcoalities:

Popcoalitie:

•    ADE Beats
•    Beroepsvereniging Auteur-Muzikanten (BAM!)
•    Buma Cultuur
•    Buma/Stemra
•    Dutch DJ Foundation (DDJF)
•    Headliner/ID&T
•    Kunstenbond Nederlandse Toonkunstenaarsbond
•    Landelijke Popmuziekconcoursen en Popmuziekvakopleidingen.
•    Metropole Orkest
•    Mojo Concerts
•    Music Managers Forum (MMFnl)
•    NVPI Audio
•    Open House
•    POPnl (samenwerkingsverband provinciale popkoepels en de drie grote steden)
•    Sena
•    Spotify
•    Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP)
•    Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)
•    Vereniging van Evenementenmakers (VVEM)

Klassieke Muziek Coalitie:

•    Cultuurconnectie, De
•    FNV Media en Cultuur
•    Genootschap Nederlandse Componisten, Nieuw Geneco
•    Koepel Muziekarchieven (i.o.)
•    Koepel Nationale Jeugdorkesten Nederland (i.o.)
•    Koepel Nederlandse Concoursen
•    Koepel Nederlandse Impresario’s (i.o.)
•    Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)
•    Koornetwerk Nederland (incl. manifest Samen Zingen 2020)
•    Kunstenbond + Nederlandse Toonkunstenaarsbond
•    Nederlandse Associatie van Podiumkunsten (NAPK)
•    Nederlandse Vereniging Entertainment Retailers (NVER)
•    NPO Radio 4, Zendgemachtigden + SOM
•    Netwerk Muziek (Conservatoria)
•    NVPI Audio
•    Operakoepel / Operagilde
•    Platform Freelance Musici
•    Samenwerkingsverband Private Media (i.o.)
•    Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO)
•    Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)
•    Vereniging voor muziekhandelaren en uitgevers (VMN)

Jazz Wereld & Contemporary Coalitie:

•    Amersfoort Jazz Festival
•    Amsterdams Andalusisch Orkest
•    Bim
•    Bimhuis
•    Codarts
•    Genootschap Nederlandse Componisten, Nieuw Geneco
•    Grounds Rotterdam
•    InJAZZ
•    JazzNL
•    Kunstenbond/NTB
•    Sena Performers
•    Ud festival
•    Vereniging van Jazz en Improvisatiemuziek Podia
•    World Music Forum NL