12 januari 2024

Brief aan informateur over cultuurbeleid door Kunstenbond, Creatieve Coalitie en Platform MakersBrief

Dinsdag 9 tot en met donderdag 11 januari vinden er gesprekken plaats tussen de fracties PVV, VVD, NSC en BBB op uitnodiging van informateur Plasterk. De Kunstenbond heeft samen met de Creatieve Coalitie en Platform Makers een brief gestuurd aan de informateur en de betrokken partijen. Een Vandaag besteed ook aandacht aan het formatieproces en lichtte cultuur eruit: “Kunst en cultuur niet hoog op agenda in formatie, belangenvereniging roept op toch te investeren” Kijk hier het item terug.