21 januari 2024

Brief aan de informateur door Kunsten ’92

Kunsten ’92 stuurde op 17 januari 2024 een brief aan informateur Plasterk. Kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve industrie verdienen een stevige plek in het regeerakkoord. Want cultuur vormt onze identiteit; brengt mensen bij elkaar en maakt gelukkig; helpt de samenleving vooruit; en is goed voor de economie.

Kunsten ’92 vraagt de formerende partijen voor een nieuwe kabinetsperiode om verder te werken aan waar we voor staan: cultuur van en voor iedereen. Met de volgende punten:
– Vergroten van bestaanszekerheid.
– Vasthouden van het lage btw-tarief.
– Jaarlijkse indexatie van overheidsinvesteringen in cultuur.
– Wettelijke verankering van cultuur en genoeg geld in het gemeente- en provinciefonds.
– Onafhankelijke media en journalistiek met de publieke omroep als hoeksteen van onze democratie.

De brief sluit af met een tip aan de informateur:

” En weet. Als het stil valt aan de formatietafel. Als het gesprek over crises en grote opgaven vastzit. En u staart naar de berg brieven op uw bureau. Neem dan even afstand, luister naar muziek of ga naar een voorstelling of tentoonstelling. Neem de onderhandelaars mee. Het zal u en hen verrijken, verbinden en nieuwe perspectieven laten zien. Wij – maar vooral ook de makers, kunstenaars en artiesten die ons land rijk is – helpen u graag.”

De basis voor de brief is met de Taskforce culturele en creatieve sector opgesteld. De Federatie Cultuur en de combinatie Kunstenbond/ Creatieve Coalitie/ Platform Makers gebruikten voor hun brieven deze zelfde basis.

> Lees de BRIEF VAN KUNSTEN ’92 aan de informateur
> Lees de brieven van de Federatie Cultuur en van Kunstenbond/ Creatieve Coalitie/ Platform Makers
> Lees ook de brief van de Alliantie van Evenementenbouwers