31 oktober 2022

Blokbusterfonds Xtra

Joop van den Ende legde in 2012 de basis voor het Blokbusterfonds om meer publiek te krijgen bij culturele evenementen. Dezelfde partijen achter het Blokbusterfonds beginnen daarom een nieuw initiatief: BBF Xtra.

Volgens van den Ende is een nieuw fonds hard nodig. De coronacrisis heeft gezorgd voor een terugval in bezoekersaantallen. Kleine producties worden hierdoor bovenmatig geraakt. Een ‘vicieuze cirkel die doorbroken moet worden’.

Lees hier meer over het fonds.