22 maart 2023

Bestuur Mores maakt ruimte voor nieuw bestuur

Het bestuur van stichting Mores.online hee5 besloten een onafhankelijke externe adviseur aan te stellen om een nieuw bestuur te vormen. Nu het bestuur zelf onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast – neemt het bestuur zijn verantwoordelijkheid door ruimte te maken voor een nieuw bestuur dat Mores de komende jaren verder vorm kan geven.

In goed overleg met alle betrokken partijen zal er worden gezorgd voor een soepele overgang naar een nieuw bestuur. Dit besluit hee; géén gevolgen voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt. Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd. Het meldpunt blij; gewoon bereikbaar. Melders komen direct in contact met ona@ankelijke en professionele vertrouwenspersonen die een geheimhoudingsplicht hebben over de meldingen die binnenkomen.

Over Mores.online

Mores.online is het meldpunt voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben gehad met of getuige geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen die de meldingen behandelen werken ona@ankelijk van het bestuur en hebben geheimhoudingsplicht. Het meldpunt is in 2018 in het kielzog van #metoo opgericht door betrokken partijen uit de sector. Mores.online is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een begrip, een plek waar niet alleen melders terecht kunnen, maar waar ook organisaties advies kunnen inwinnen over sociale veiligheid enhetverbeterenvandecultuurdiehee;bijgedragenaandeongewensteomgangsvormen.Het aantal meldingen is in de afgelopen jaren gestegen, ingegeven door aandacht voor het onderwerp in de media.