26 april 2022

Beleidskader ‘omgangsvormen in de poppodia en -festivalwereld’

Tijdens de cao-onderhandelingen waren de verschillende partijen het er snel over eens dat er bepalingen over omgangsvormen op de werkvloer moesten komen. Hiermee komt er een verplichting voor een veilige werksfeer en worden er handvatten aangereikt voor de werkgevers. Bekijk het beleidskader hier.