9 november 2022

Antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van de stijgende gasprijzen voor de culturele en creatieve sector

Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten over de stijgende gasprijzen en de impact op verschillende culturele instellingen, zoals bijvoorbeeld de musea. De Tweede Kamerleden Wuite (D66) en Westerveld (GroenLinks) hadde de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Lees hier meer.