15 maart 2024

AI Act aangenomen

De AI Act is onlangs aangenomen door het Europees Parlement, een mijlpaal in de Europese wetgeving met betrekking tot AI. Maar wat betekent dit eigenlijk voor makers, muzikanten en rechthebbenden?

Om te beginnen is het belangrijk om te benadrukken dat eerdere wetgeving, zoals de DSM-richtlijn uit 2019, al heeft aangetoond dat er in Europa mogelijkheden zijn om een opt-out voor het trainen van GenAI in te stellen. Dit betekent dat je als rechthebbende kan aangeven dat je niet wil dat je songs worden gebruikt om AI te trainen (DSM, art. 4 lid 3). Helaas is de uitwerking hiervan nog niet helemaal duidelijk, hoe gaat dit in de praktijk werken, wie is hiervoor verantwoordelijk, en op welke manier is er controle op naleving hiervan door GenAI-software?

Dan door naar de de recent aangenomen AI Act. Er zijn enkele belangrijke punten die volgens BAM! Popauteurs relevant zijn:

1. Erkenning van uitdagingen voor artiesten:
De AI Act benoemt duidelijk de uitdagingen die GenAI met zich meebrengt voor artiesten, songwriters en andere makers. Dit erkent het belang van (menselijke) creativiteit en de noodzaak om deze te beschermen, gezien de druk die GenAI met zich meebrengt.

2. Transparantie:
Een cruciale bepaling in de AI Act is de verplichting voor AI-software om transparant te zijn over de gebruikte trainingsdata voor hun GenAI. Dit betekent dat als jouw muziek is gebruikt om AI te trainen, dit moet worden gemeld. Hoewel de praktische uitwerking hiervan nog niet volledig duidelijk is en beperkt kan worden door bescherming van bedrijfsgeheimen, is deze transparantie over trainingsdata een belangrijk punt dat wordt aangepakt.

3. EU-conformiteit:
Een ander belangrijk aspect is dat de AI Act vereist dat zelfs niet-Europese GenAI-aanbieders moeten voldoen aan Europese regelgeving als ze op de Europese markt actief willen zijn. Dit betekent dat de eerder genoemde opt-out ook geldt voor niet-Europese GenAI, evenals de transparantie-eis. Het waarborgen van naleving van EU-wetgeving is cruciaal voor de bescherming van de belangen van makers en artiesten.

Kortom, de AI Act bevat enkele positieve punten en erkent de uitdagingen die GenAI met zich meebrengt voor artiesten. Transparantie over trainingsdata en de vereiste naleving van EU-wetgeving zijn belangrijke stappen voorwaarts voor makers. We hopen echter dat de praktische uitvoering van de wetgeving uiteindelijk de belangen van artiesten, muzikanten en songwriters effectief zal behartigen.