Popcoalitie
2 november 2021

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

Met de regeling ATE wil het kabinet organisatoren van evenementen tegemoetkomen die wel kosten hebben gemaakt, maar niet voldoen aan de voorwaarden voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De aanleiding voor de regeling komt vooruit uit de besluitvorming van 9 juli 2021, waardoor ongeplaceerde evenementen per 10 juli werden verboden. Hoewel per 25 september de restricties ten aanzien van het organiseren van evenementen werden opgeheven, was een dergelijke regeling alsnog noodzakelijk omdat andere maatregelen voor evenementen van kracht kwamen. Bij de verlenging is het aanvankelijk budget van €80 mln. verhoogd tot €120 mln.

Aangezien er geen duidelijk beeld bestond welke geplande evenementen daadwerkelijk niet zijn doorgegaan, is in de zomermaanden een inventarisatie gedaan onder gemeenten. Uit de inventarisatie kon ook worden afgeleid dat de doelgroep -naast naar verwachting relatief veel organisatoren van middelgrote evenementen- zal omvatten: evenementen met bovenlokale of regionale toestroom van publiek en enkele grotere evenementen met mogelijk landelijke uitstraling.

Belangrijkste voorwaarden ATE:

– Het evenement was gemeld bij de gemeente of had een vergunning van de gemeente ontvangen;

– Het evenement was aantoonbaar tussen 10 juli en 25 september gepland;

– Er moet sprake zijn van een publiek toegankelijk evenement (gratis of via kaartverkoop). Besloten evenementen zijn uitgesloten;

– Er moet sprake zijn van minimaal €2.500 gemaakte (subsidiabele) kosten: deze moeten aantoonbaar zijn gemaakt;

Daarnaast geldt dat:

– Alleen de centrale organisator van het evenement een aanvraag kan indienen, niet de leveranciers.